Nghĩ Giàu & Làm Giàu (Think and Grow Rich)

90.000

“Nghĩ Giàu & Làm Giàu” (Think and Grow Rich) của Napoleon Hill là một trong những cuốn sách kinh điển về thành công cá nhân và làm giàu. Được xuất bản lần đầu vào năm 1937, cuốn sách cung cấp 13 nguyên tắc cơ bản giúp đạt được thành công và giàu có thông qua tư duy tích cực, lòng tin mạnh mẽ và kế hoạch hành động cụ thể. Đây là cuốn sách không chỉ dành cho những người muốn làm giàu mà còn cho bất kỳ ai muốn cải thiện cuộc sống và đạt được mục tiêu của mình.