Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Trọn Bộ

150.000

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Trọn Bộ” là một tác phẩm lịch sử quan trọng, được biên soạn dưới thời Hậu Lê bởi Ngô Sĩ Liên cùng với nhiều sử gia khác. Đây là bộ sử ghi chép lại lịch sử của nước Đại Việt từ thời Hùng Vương đến thời Lê Sơ, chứa đựng nhiều tư liệu quý giá, góp phần khắc họa rõ nét bức tranh lịch sử dân tộc. Bộ sách này không chỉ có giá trị về mặt lịch sử mà còn là một tác phẩm văn học đặc sắc, giúp người đọc hiểu rõ hơn về quá trình hình thành và phát triển của nước Việt.

Danh mục: