kinhnghiemkhoinghiep.info

Mục tiêu, định hướng và chiến lược phát triển kinh doanh

Xây dựng mục tiêu, định hướng để phát triển công ty hiệu quả hơn trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu, sử dụng hợp lý các nguồn lực. Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường.

Mục tiêu – Định hướng phát triển Kinh Doanh

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi. Thực hiện sắp xếp lại và thay đổi cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, tạo ra loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, trong đó có đông đảo người lao động, để quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của Nhà nước, tạo động lực mạnh mẽ và cơ chế quản lý năng động cho doanh nghiệp.

Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) để không ngừng cải tiến sản phẩm, dịch vụ và quy trình sản xuất. Khuyến khích sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất, giảm chi phí và tăng tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Cam kết phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn lao động. Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động sản xuất và kinh doanh đều góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phát triển cộng đồng địa phương. Áp dụng các phương pháp sản xuất thân thiện với môi trường và tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng và nguyên liệu.

Đẩy mạnh chiến lược mở rộng thị trường cả trong và ngoài nước, tìm kiếm và khai thác các cơ hội kinh doanh mới. Tăng cường tiếp thị và phát triển thương hiệu, xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng và đối tác. Sử dụng các kênh phân phối hiện đại và thương mại điện tử để tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả. Đầu tư vào đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc và thách thức trong tương lai. Xây dựng chương trình đào tạo liên tục và khuyến khích học hỏi, phát triển cá nhân và nghề nghiệp cho mọi thành viên trong công ty.

Thiết lập hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả để nhận diện, đánh giá và kiểm soát các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Đảm bảo rằng công ty có các kế hoạch dự phòng và biện pháp ứng phó kịp thời để giảm thiểu tác động của các rủi ro kinh doanh và thị trường. Luôn đặt khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động kinh doanh. Lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu, mong muốn của khách hàng để cung cấp những sản phẩm và dịch vụ vượt trội, mang lại giá trị thực sự. Xây dựng mối quan hệ khách hàng bền vững, tăng cường sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng.

Mục tiêu - Định hướng phát triển Kinh Doanh

Chiến lược phát triển Kinh Doanh 

Công ty tập trung trí tuệ và sức lực đẩy lùi khó khăn, nắm bắt thời cơ, đổi mới nhận thức, chấn chỉnh tổ chức, khai thác tối đa các nguồn vốn, mạnh dạn đầu tư thiết bị, con người, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh; xây dựng Công ty trở thành một doanh nghiệp phát triển mạnh toàn diện trong lĩnh vực cao su.

  • Về sản phẩm: Phát triển đa dạng hóa sản phẩm. Ưu tiên cho việc phát triển các sản phẩm truyền thống đã khẳng định được thị phần và sản phẩm có tính công nghệ, kỹ thuật cao. Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm mà Công ty có tiềm năng và lợi thế.
  • Về thị trường: Đẩy mạnh các hoạt động về tiếp thị nhằm quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty trên thị trường. Thực hiện tốt chính sách chất lượng đối với khách hàng để duy trì và phát triển thương hiệu, thị phần. Phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài để tiếp cận thị tr¬ường quốc tế rộng lớn hơn.
  • Về khoa học công nghệ: Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra nhiều lợi nhuận. Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trên thế giới.
  • Về đầu tư: Tiếp tục đầu tư các thiết bị chuyên ngành hiện đại, mang tính đổi mới công nghệ. Thông qua việc đầu tư để tiếp cận được những phương tiện, thiết bị hiện đại theo hướng phát triển của khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, đồng thời cũng đào tạo được đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
  • Về tài chính: Quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả; nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, vững chắc.

Mục tiêu - Định hướng phát triển Kinh Doanh

Tel: (84-4) 37710804

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top